menu in

Hadtörténeti régészet

A hadtörténeti régészet tradicionálisan csata- és hadszíntérkutatásra, katonai erődítések vizsgálatára, hadisír-, és roncskutatásra irányul, széles kronológiai keretei az őskortól a modernkorig vezetnek. Fontos társtudománya a tájrégészet, az igazságügyi régészet és a hadtudományi terepelemzés. Az archeológia ezen területének intézményi és közgyűjteményi keretei elsőként a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban alakultak ki Magyarországon, de természetesen ma már több múzeum, egyetem és civil egyesület folytat hadtörténeti régészeti vonatkozású terepmunkát itthon és külföldön egyaránt.

A Hadtörténeti Múzeum napjainkban különös tekintettel csata- és hadszíntértkutatásokat, valamint katonai objektumokhoz kötődő alapkutatásokat folytat. A múzeum gyűjtőköréből fakadóan a kora újkori, újkori és modernkori „lelőhelyeken” végzett terepi munkák között egyaránt szerepel hadtudományi terepelemzés, fémkereső műszeres terepbejárás, „hitelesítő feltárás” és épületfelmérés. 

A katonai temetési helyekkel kapcsolatos feladatellátást („lelőhelyfelderítés”, hadisírfeltárás és exhumálás) a Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság végzi.


Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály