menu in

Hadtörténeti régészet

A hadtörténeti régészet tradicionálisan csata- és hadszíntérkutatásra, katonai erődítések vizsgálatára, hadisír-, és roncskutatásra irányul, széles kronológiai keretei az őskortól a modernkorig vezetnek. Fontos társtudománya a tájrégészet, az igazságügyi régészet és a hadtudományi terepelemzés. Az archeológia ezen területének intézményi és közgyűjteményi keretei elsőként a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban alakultak ki Magyarországon, de természetesen ma már több múzeum, egyetem és civil egyesület folytat hadtörténeti régészeti vonatkozású terepmunkát itthon és külföldön egyaránt.

A Hadtörténeti Múzeum napjainkban különös tekintettel csata- és hadszíntértkutatásokat, valamint katonai objektumokhoz kötődő alapkutatásokat folytat. A múzeum gyűjtőköréből fakadóan a kora újkori, újkori és modernkori „lelőhelyeken” végzett terepi munkák között egyaránt szerepel hadtudományi terepelemzés, fémkereső műszeres terepbejárás, „hitelesítő feltárás” és épületfelmérés. 

A katonai temetési helyekkel kapcsolatos feladatellátást („lelőhelyfelderítés”, hadisírfeltárás és exhumálás) a Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság végzi.


Parancsnokság Parancsnok helyettes Parancsnok Tudományos helyettes Parancsnoki Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály