menu in

Adatbázisok

Magyar ezredek az első világháborúban

Az első világháborúhoz kapcsolódóan 60 000 oldal terjedelemben tartalmaz szabadon hozzáférhető, teljes szövegben kereshető dokumentumokat, alakulattörténeteket, névkönyveket, összefoglaló munkákat. A tematikus oldal mintegy 2500 múzeumi műtárgy és fotóalbum megjelenítésével teszi színesebbé a kutatást.

Könyvtári Katalógus

 A könyvtár online katalógusának rekordjai távolról elérhetőek. A hadtörténelmi, hadtudományi szakkönyvek mellett a katalógus folyóiratcikkek, tanulmányok feldolgozását is tartalmazza, melyek száma folyamatosan nő.

Elhurcolva - Távol a hazától adatbázis

Magyar katonák szovjet fogságban

Az Oroszországi Föderáció részéről a hadisírokat gondozó Vojennije Memoriáli Társaság 1999-ben átadott a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak egy 66.281 adatsort tartalmazó, a szovjet hadifogoly- és internálótáborokban meghalt magyar hadifoglyok és polgári internáltak nagy részének nevét tartalmazó orosz nyelvű, cirill betűs, Access-formátumú adatbázist, amelyhez nevenként hozzá rendelhető az adott személy adatait tartalmazó személyi adatlap, az úgynevezett "ucsotnoje gyelo" képe is..
Az adatbázis az eredeti okmányok pontatlansága, valamint a fordítói, továbbá a történészi szakmai munka során felmerült kérdések részbeni megoldatlansága miatt nem lehet tökéletes. Ezért a hozzátartozók, leszármazottak segítsége elengedhetetlen ahhoz, hogy a honlapon megjelenő adatsorokat folyamatosan javítani lehessen.

Katonahőseink

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2012-ben indította el a Katonahősök Emlékezete Programot, mely közel két évszázad  hősi halott, megsebesült, hadifogságba esett, békeidőben, szolgálatteljesítés közben, békefenntartó műveletek során életüket vesztett magyar honosságú katonák nevét, a hozzá kapcsolódó információkat rendszerezve veszteségi adatbázis formájában teszi azokat elérhetővé és ezáltal kutathatóvá a nagyközönség számára.

Rangsorolás/sematizmus gyűjtemény

A „Magyar királyi honvédség és csendőrség névkönyvei” a hivatásos tisztikar adatait tartalmazó névgyűjtemények – eredeti terminus szerint németül: Schematismus. Megtalálható bennük az aktuális év hivatásos állományú katonáinak és csendőreinek alapvető adatai: születési idő, szolgálatba lépési idő, kitüntetések, sorolási év. Ezek az adattárak kisebb-nagyobb megszakításokkal átfogják a modernkori magyar történelem meghatározó évtizedeit, de korábbi századok névsorai is megtalálhatók a gyűjteményben. A XVIII. századtól 1944-ig terjedő kötetek nélkülözhetetlen alapjai a tudományos kutatásnak mind a hadtörténelem, mind a családtörténet terén. A kötetek digitalizálása folyamatos.