menu in

Dokumentációs Osztály

Fotóarchívum

A Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívuma a magyar történelem speciális területével foglalkozik, a hadi események képi információban történt rögzítésének emlékeivel.

Adattár

A Hadtörténeti Múzeum Adattárában a múzeum gyűjteményeire vonatkozó anyagok találhatók meg.

Kéziratos emlékanyag-gyűjtemény

Számos egyedi érdekesség mellett őrzünk magánlevelet, zsoldkönyvet, útlevelet, katonakönyvet, igazolványt, emléklapot, kinevezési okiratot, menetlevelet, meghívókat, parancsokat, dicsérő okleveleket, behívó és leszerelő jegyet, valamint sok más olyan dokumentumot, amely a katonaélet velejárója.

Könyvgyűjtemény

A múzeum könyvtára annak alapításakor jött létre. A két háború között kiterjedt intézményi és személyes kapcsolatok révén, elsősorban az alapító-igazgató Aggházy Kamilnak köszönhetően.

Numizmatikai gyűjtemény

Múzeumunk mintegy 30000 darabból álló Numizmatikai Gyűjteménye rendjeleket, kitüntetéseket, történelmi emlékérmeket, jelvényeket, az esetleg hozzájuk tartozó adományozási okiratokat, igazolványokat, továbbá szükségpénzeket, illetve – csekély számban – fém- és papírpénzeket foglal magában.

Plakát- és aprónyomtatványtár

A múzeum munkatársai a megalakulás pillanatától kezdve naprakészen gyűjtötték a polgári forradalmak és a tanácsköztársaság dokumentumait, plakátjait, így a ránk maradt 1918–1919-es gyűjteményrész hazai viszonylatban is egyedülállóan gazdag.