menu in

Plakátok az utcákon, 1918-1921.

 

A Hadtörténeti Múzeum új időszaki kiállításán a XX. századi magyar történelem eseményekben gazdag, sorsfordító néhány évének történéseit mutatjuk be a gyűjteményében őrzött 38 darab eredeti grafikai plakát, illetve 23 darab másolatban kiállított szöveges hirdetmény, jelvények és néhány, az egyes időszakokra jellemző egyenruházati tárgy segítségével.  

Az 1918. október és 1921. november között megjelent falragaszok felelevenítik a korabeli utcaképet, az emberek életét befolyásoló eseményeket, és jellemzik az egyes időszakok politikai erőinek propagandáját. A változatos témájú és stílusú grafikai alkotások jól érzékeltetik a hazai plakátművészet sokszínűségét, az ismert vagy ismeretlen alkotók művészetét.

A három év alatt megjelent plakátokat megjelenésük időrendjében tekinthetik meg az érdeklődők, amelyek sorában számos közismert, így kihagyhatatlan alkotás szerepel, de a válogatásban feltűnnek kevésbé publikált plakátok is.

A népköztársaság ideje alatt kiadott politikai tartalmú, például Vértes Marcell és Bíró Mihály által rajzolt plakátok mellett újdonsággal szolgálnak az Országos Propaganda Bizottság, illetve a Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája által kiadott, a területi elcsatolások ellen tiltakozó falragaszok Jeges Ernőtől, vagy Barta Ernőtől. A Tanácsköztársaság időszakának anyagából válogatott, jellemzően katonai vonatkozású plakátok közül méretéből adódóan is felkelti a figyelmet Pór Bertalan egyik, négy szelvényből álló hatalmas plakátja, de megtekinthető lesz Berény Róbert és Uitz Róbert ugyancsak tekintélyes méretű falragasza is.

Az 1919. augusztus utáni időszak plakátjai között látható Manno Miltiades több munkája, köztük a proletárdiktatúra ellen 1919. november-decemberben készített kevésbé ismert három plakátja. Különlegesek a román megszállás alatt, majd az utána következő hónapokban megélénkülő politikai életről tanúskodó falragaszok, az újonnan alakult pártok tagtoborzó vagy már az 1920. januári nemzetgyűlési választásokra kiadott plakátjai. Nem kevésbé érdekesek és jellemzőek a korabeli újságok hirdetései, illetve a trianoni békeszerződés ellen folytatott propaganda kiadványai.

 

A kiállításról megjelent katalógus az alábbi linken tölthető le:

 

 

A kiállításhoz megjelent pedagógusi segédlet:

 

 

 

 

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály