menu in

Utca/Front

Az I. világháború centenáriuma alkalmából 2015. március 7-től egy különleges kiállítás megtekintésére invitáljuk a közönséget, ahol is múzeumunk legszebb és legérdekesebb grafikai plakátjaiból láthatnak válogatást a látogatók.

A kiállítás az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával valósult meg.

A tárlat által intézményünk egyik kevésbé ismert oldaláról is bemutatkozik a látogatók előtt, hiszen a plakátgyűjtemény leggazdagabb gyűjteményi egysége önálló kiállítás formájában eddig még soha nem volt látható.

A 34 darab eredeti, 1914–1918 között keletkezett falragaszok közvetítésével az érdeklődők képet kaphatnak a XX. század eleji magyar plakátművészetről, a korszak köztereinek arculatáról, a háborús hétköznapokról, a jótékonysági eseményekről és a kereskedelmi termékek reklámozásának módjáról.

A karitatív célból szervezett hangversenyeket és hadikiállításokat, a különböző nyomdatermékeket, a mozifilmeket, a hadikölcsönök-jegyzését hirdető falragaszokat ugyan a hátországban adták ki, de témájukban, a grafikákon megjelenített alakokban és jelenetekben szorosan kapcsolódtak a háborús időkhöz.

A felvonultatott plakátok alkotói a kor ismert, sokat foglalkoztatott művészei. Bíró Mihály, Földesi Imre, Sátori Lipót, Basch Árpád, Végh Gusztáv munkái részben ismertek, de közöttük szép számmal vannak eddig még soha nem látott, ismeretlen alkotások is.

Fokozott érdeklődésre tarthatnak számot a korabeli némafilmeket propagáló plakátok, mint például Földes Imre munkája 1916-ból, amelyet A föld ereje című mozi bemutatásakor tervezett. A falragasz további érdekességét adja, hogy a filmet Kertész Mihály, később Oscar-díjas filmrendező rendezte.

Mind nagysága, mind témája miatt a kollekció egyik legérdekesebb darabja Bér Dezső által tervezett „Hősök Söre” plakát, amely már gigantikus méretével is lenyűgözi a nézőt.

A kiállításon láthatóak lesznek még a Vöröskereszt tevékenységét bemutató plakátok, a Margitszigeti hadikiállítás, a Pasaréti lövészárok, és a Hadirepülőgép-kiállítás több grafikai és szöveges hirdetménye is.

A különböző nagyságú, ötletes grafikájú és színpompás grafikai plakátok különleges élményt nyújtanak mindenki számára.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály