menu in

"Miles in armis-Katona a seregben"

Képek a pannóniai római hadsereg mindennapjaiból

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak nem tartoznak a gyűjtőkörébe a római kor tárgyi emlékei, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg róla. A pannóniai provinciák a barbár törzsek általi folyamatos veszélyeztetettség végett különösen fontos védőbástyái voltak a birodalomnak, a pannóniai katonaság erejét mi sem jellemezte jobban, mint hogy támogatásukkal a császári cím sora is eldőlhetett, illetve számos pannóniai katona fordult meg a császári testőrség soraiban.

A kiállítás célja, hogy a múzeum látogatói betekintést nyerjenek a római hadszervezetbe, a pannóniai katonaság mindennapjaiba. A tervezett munka egyedi tudományos és muzeológiai vállalkozás, mivel Pannónia provincia hadtörténetére vonatkozó, átfogó betekintést adó kiállítás építésére nem került sor hazánkban az elmúlt időben. A kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumnak, a Veszprémi Múzeumnak és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak a tárgyi törzsanyagára épül. A kiállított tárgyak közt a régészeti tárgyi leletek mellett epigráfiai emlékek és a későbbi korok papíralapú, római és pannóniai vonatkozású emlékei is helyet kapnak.

Kiállítás megnyitó: 2012. június 15.
A kiállítás megtekinthető: 2012. szeptember 30.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály