menu in

"Miles in armis-Katona a seregben"

Képek a pannóniai római hadsereg mindennapjaiból

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak nem tartoznak a gyűjtőkörébe a római kor tárgyi emlékei, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg róla. A pannóniai provinciák a barbár törzsek általi folyamatos veszélyeztetettség végett különösen fontos védőbástyái voltak a birodalomnak, a pannóniai katonaság erejét mi sem jellemezte jobban, mint hogy támogatásukkal a császári cím sora is eldőlhetett, illetve számos pannóniai katona fordult meg a császári testőrség soraiban.

A kiállítás célja, hogy a múzeum látogatói betekintést nyerjenek a római hadszervezetbe, a pannóniai katonaság mindennapjaiba. A tervezett munka egyedi tudományos és muzeológiai vállalkozás, mivel Pannónia provincia hadtörténetére vonatkozó, átfogó betekintést adó kiállítás építésére nem került sor hazánkban az elmúlt időben. A kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumnak, a Veszprémi Múzeumnak és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak a tárgyi törzsanyagára épül. A kiállított tárgyak közt a régészeti tárgyi leletek mellett epigráfiai emlékek és a későbbi korok papíralapú, római és pannóniai vonatkozású emlékei is helyet kapnak.

Kiállítás megnyitó: 2012. június 15.
A kiállítás megtekinthető: 2012. szeptember 30.

Parancsnokság Parancsnok helyettes Parancsnok Tudományos helyettes Parancsnoki Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály