menu in

Magyarország és a „visztulai csoda” – magyar segítség a lengyel-bolsevik háborúban

 

Új időszaki kiállítás 2020. augusztus 15-től a Hadtörténeti Múzeumban


 

A Lengyel Hadsereg Múzeuma és a budapesti Lengyel Intézet együttműködésével készült tárlat a két nemzet közötti évezredes barátság egyik kevéssé ismert mozzanatát eleveníti fel. 100 évvel ezelőtt az első világháborúból vesztesen kikerült, gazdaságilag és katonailag tönkretett és megcsonkított Magyarország még nehéz helyzetében is támogatta a függetlenségért élet-halál harcot vívó lengyeleket a bolsevikok elleni háborúban.

Lengyelország 1918. november 11-én 123 év után nyerte el ismét önállóságát, de az országhatár megállapítása és a lengyelek lakta területek egyesítése érdekében szinte azonnal fegyvert kellett ragadniuk.  Hadfelszerelésben azonban súlyos hiány mutatkozott, az antant államok támogatása a nemzetközi munkásmozgalom bojkottjának köszönhetően csak nehezen jutott el az országba. A magyar nemzet a kezdetektől fogva kiállt a lengyel ügy mellett. Az első magyar hadianyag-szállítmány már 1918 novemberében elindult Kassáról, Krakkó mellett pedig önkéntesekből Magyar Légió alakult. 1919 februárjától Lengyelországnak a keleti határainál új ellenféllel kellett szembenéznie, az egykori cári területek visszaszerzésére és a forradalom exportjára törekvő Szovjet-Oroszországgal. A váltakozó sikerű hadműveletekben a magyar segítség felértékelődött, 1920 tavaszától magyar gyártású hadianyagok, puskatöltények, tüzérségi lőszerek, mozgókonyhák, tábori pékségek segítették a lengyelek harcát. A túlerőbe kerülő bolsevik csapatok 1920 nyarán elsöprő támadását indítottak, a Varsótól 20 km-re védekező lengyel haderőnek már csak pár napra elegendő muníciója maradt. Ekkor érkezett be Csepelről az a lőszerszállítmány, amely segített megfordítani a hadműveletet a győztes varsói csatában. Ez volt a „visztulai csoda”, amelyet követően még hónapokig folyt a hadianyag szállítás Magyarországról Lengyelországba, a trianoni békeparancsban foglalt tiltások ellenére.

A kiállítás első terme bemutatja a két nemzet párhuzamos történetét, az első világháború utáni évek nehézségeit, a lengyel-bolsevik háború eseményeit, a külföldi segítségnyújtást, a magyar hadiipar helyzetét és a szállítások menetét, végül a varsói csatát. A Lengyel Haderő Múzeumából származó képeket, propaganda plakátokat Magyarországon ritkán látható műtárgyak egészítik ki, korabeli lengyel egyenruha, fegyverek, jelvények és kitüntetések.

A kiállítás második terme a Lengyelországba küldött magyar hadianyagokra koncentrál, egy vasúti szállítást megidéző enteriőrben. Az 1909 M mozgókonyha, a főzőláda, a 8 és 10 cm-es gránátsrapnel és a puskatöltények tulajdonságairól, történetéről, a lengyelországi szállításukról színes infógrafikák nyújtanak információkat a látogatóknak.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály