menu in

Magyarok – Fegyverek

Az elmúlt évtizedekben kiállítások és kiadványok sokasága segítette az 1956-os forradalom és szabadságharc történetének és eseménydús napjainak megismerését. A klasszikus történeti forrásokon alapuló tárlatok és kötetek lehetővé tették, hogy árnyaltabb és hitelesebb képet kaphassunk a forradalmi időszak politikai eseményeiről, a történtek nemzetközi összefüggéseiről és az alapvető változásokért folytatott küzdelem céljairól és tartalmáról. Ezért a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára egy olyan tematikus időszaki kiállítással készült, amely kifejezetten a harcok főszereplőivel, a katonákkal és fegyvereikkel foglalkozik. A tárlat egy rövid – a forradalom ikonikus tárgyaival illusztrált (letépett Rákosi-címer, nemzetőr jelképek, svájci sapka, Molotov-koktél, segélydobozok) – történeti bevezető után bemutatja a szembenálló felek egyenruházatát, felszerelési tárgyait és fegyverzetét az 1956-os szabadságharc időszakában. Látogatóként így tanúi lehetünk annak a furcsa helyzetnek, hogy az 1956. október 23-a és november 4-e közötti harcokat jórészt szovjet eredetű fegyverekkel vívták. Ebben az egyedülállóan érdekes helyzetben a karhatalom, a Magyar Néphadsereg és a Szovjet Hadsereg alegységei, de még a zsákmányolt eszközöket használó felkelők is hasonló, esetenként teljesen azonos fegyverzettel álltak szemben egymással.

Az érdeklődők a tárlaton többek között pisztolyokat, világító-jelző pisztolyokat, géppisztolyokat, gépkarabélyokat, puskákat, karabélyokat, golyószórókat, géppuskákat, kézi páncélelhárító gránátvetőt, harckocsi fegyverzetet, légvédelmi fegyverzetet és repülőgép fegyverzetet láthat.

Az időszaki kiállítás kísérője egy egyedülálló tárlat, amely korabeli gyermekrajzokat vonultat fel. 1956 októberében, a forradalom és szabadságharc napjaiban a fővárosi iskolákban szünetelt a tanítás, a belvárosi iskolák egy része a harcok során súlyos károkat szenvedett.

1957 elejére a gyerekek visszatérhettek az iskolapadokba, és az átélt eseményeket a VIII. kerületi Jázmin utcai iskolában megrajzoltatták a tanulókkal. A fennmaradt rajzokon 5–8. osztályos általános iskolás gyerekek mutatják be a forradalom és szabadságharc eseményeit – „Amit én láttam” címmel.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály