menu in

"Lészen ágyú! - Gábor Áron rézágyúja"

2019 novemberében a Hadtörténeti Múzeumba érkezett a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban található egyetlen hiteles Gábor Áronhoz köthető ágyú. Magyarországon nincs olyan gyermek, aki ne tudná már óvodás kora óta kívülről fújni a „Gábor Áron rézágyúja” kezdetű népdalt. A közismert népdal az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ágyúöntő hőséről, Gábor Áronról szól, aki a „Lészen ágyú” kezdetű legendás beszédét 1848. november 16-án tartotta elnyerve ezzel az ágyúöntésre a felhatalmazást. Irányítása alatt körülbelül 70 löveg készült, amelyből csak egyetlen egy hiteles ágyúcső maradt fenn. A kiállításon bemutatott löveget 1906. augusztus 18-án találták meg vízvezeték-szerelés közben Kézdivásárhelyen, a hajdan a löveggyárnak is otthont adó Rudolf Kórház udvarán. Az ágyú 1923-ban Kézdivásárhelyről a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba került. 1971-ben azonban Bukarestbe, a Román Nemzeti Történeti Múzeumba szállították. Az 1970-es években kézdivásárhelyi kisiparosok két hasonmást öntöttek, az egyik a kézdivásárhelyi, a másik pedig a sepsiszentgyörgyi múzeum udvarára került. A székely ereklye hosszas politikai előkészítés után, 2010-ben kerülhetett vissza a Székely Nemzeti Múzeumba, ahol 2011. március 15-től állandó kiállításon volt látható.

A hányatott sorsú, becses ereklye Budapesten történő bemutatását az tette lehetővé, hogy a Kós Károly által tervezett sepsiszentgyörgyi múzeumépületét felújítják, így a féltve őrzött műtárgy – további 61 darab más egyéb 1848–49-es ereklyével együtt – a Budai Várban vendégeskedhet. Az ereklyék között többek között látható Kiss Ernő altábornagy nyerge, Kossuth Lajos szipkája, Deák Ferenc pipája, amit Széchenyi Istvántól kapott ajándékba vagy Damjanich János tábornok bitófájának darabjai, amelyből melltűt készíttetek. A kiállítás 2020. június 30-ig tekinthető meg a Hadtörténeti Múzeumban.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály