menu in

Hadtörténeti Kincstár

Válogatás a 100 éves Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményeiből

 

Egy évszázados fennállás alatt igen sokat változik, alakul egy gyűjtemény.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjtőköre a militaria hungarica, azaz a magyar vonatkozású hadtörténelmi emlékek, tárgyak, dokumentumok, amelyek évezreden túlnyúló sokszínű hadimúltunkhoz s a mindenkori magyar haderő történetéhez kapcsolódnak, betekintést engedve annak ünnepeibe és hétköznapjaiba.

Fennállásunk alatt egyaránt gyűjteményünk részei lettek híres emberek relikviái és mára már elfeledett személyekhez, családokhoz kapcsolódó, ereklyeként őrzött apróságok. Bekerülésük előtt-után sokuknak gyakran hányatott sors jutott osztályrészül. Nem feledhetjük azt sem, hogy a tárgyak mögött emberi sorsok sejlenek fel: mindazoké, akik megalkották, használták, megőrizték őket.

Gyarapították a kollekciót adományok, nagy összegű vásárlások, cserék, hivatalos átadások – utóbbiak során sokszor több száz darabos műtárgy- vagy irategyüttesek kerültek a megőrzés, bemutatás, kutatás, feldolgozás szándékával birtokunkba.

Intézményünk kincseit különböző közgyűjtemény-típusok: múzeum, levéltár, térképtár, könyvtár óvják.

A Hadtörténeti Kincstár kiállítás és a hozzá kapcsolódó magyar-angol nyelven megjelent kötet jellegük, tartalmuk alapján különböző tárakban őrzött emlékek legjavából mutat válogatást.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály