menu in

Hadtörténeti Kincstár

Válogatás a 100 éves Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményeiből

 

Egy évszázados fennállás alatt igen sokat változik, alakul egy gyűjtemény.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjtőköre a militaria hungarica, azaz a magyar vonatkozású hadtörténelmi emlékek, tárgyak, dokumentumok, amelyek évezreden túlnyúló sokszínű hadimúltunkhoz s a mindenkori magyar haderő történetéhez kapcsolódnak, betekintést engedve annak ünnepeibe és hétköznapjaiba.

Fennállásunk alatt egyaránt gyűjteményünk részei lettek híres emberek relikviái és mára már elfeledett személyekhez, családokhoz kapcsolódó, ereklyeként őrzött apróságok. Bekerülésük előtt-után sokuknak gyakran hányatott sors jutott osztályrészül. Nem feledhetjük azt sem, hogy a tárgyak mögött emberi sorsok sejlenek fel: mindazoké, akik megalkották, használták, megőrizték őket.

Gyarapították a kollekciót adományok, nagy összegű vásárlások, cserék, hivatalos átadások – utóbbiak során sokszor több száz darabos műtárgy- vagy irategyüttesek kerültek a megőrzés, bemutatás, kutatás, feldolgozás szándékával birtokunkba.

Intézményünk kincseit különböző közgyűjtemény-típusok: múzeum, levéltár, térképtár, könyvtár óvják.

A Hadtörténeti Kincstár kiállítás és a hozzá kapcsolódó magyar-angol nyelven megjelent kötet jellegük, tartalmuk alapján különböző tárakban őrzött emlékek legjavából mutat válogatást.

Parancsnokság Parancsnoki Titkárság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Humán és Kommunikációs Igazgatóság Személyügyi Iroda Kommunikációs osztály Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Orosz-Magyar hadisírgondozó Iroda Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Beszerzési Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály