menu in

Borsody László - A vívóiskola-teremtő

A hazai modernkori sportvívás kibontakozása elválaszthatatlan a katonavívástól és a katonai tisztképzéstől. A XX. századi hazai vívásoktatás iskolateremtő mestere volt Borsody László (1878–1939) őrnagy. Mozgalmas pályafutása során megfordult a Ludovika Akadémián, a m. kir. honvéd Sportoktató Tanfolyamon („SPOTI”), majd a m. kir. „Toldi Miklós” Honvéd Sporttanár és Vívómesterképző Intézetben.

Az időszaki kiállítás Máday Norbert magángyűjtő és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum közreműködésével valósult meg. A látogatók a levéltári forrásokkal, korabeli sajtóhíradásokkal, archív fényképfelvételekkel és műtárgyakkal kísért installációk által ismerkedhetnek meg a neves fővívómester életútjával, illetve a róla elnevezett vívóiskolával és vívórendszerrel.

Parancsnokság Parancsnok helyettes Parancsnok Tudományos helyettes Parancsnoki Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály