menu in

A Magyar Kard időszaki kiállítás

2015. március 3-án új időszaki kiállítás nyílt meg a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban a Magyar Kard Napja alkalmából. A Múzeum és Máday Norbert magángyűjtő közös kiállítása hat korszakra bontva mutatja be a magyar kard történetét, a honfoglalás korától egészen a jelenkorig. A sokszor kiemelkedő szépségű műtárgyak mellett a látogatók az adott korszakhoz kapcsolódó metszeteket, festményeket és a magyar kardhoz köthető egyéb tárgyi emlékeket – szobrokat, kitüntetéseket, egyenruhákat – is láthatnak. A kiállítás a falakon látható számos képi ábrázolás mellet korabeli, kardot vagy szablyát említő írott forrásokkal is igyekszik élőbbé tenni a tárlókban látható fegyvereket. A kiállított fegyverek közt igazi ritkaságok is szerepelnek, például a Berlint megsarcoló Hadik András huszártábornok, és a „legvitézebb huszár”, Simonyi József kardjai.

A rendezők a felnőttek mellet természetesen a gyerekekre is gondoltak: a kiállításhoz foglalkoztató füzet is készült, aminek segítségével a kicsik játékos formában ismerkedhetnek meg a látott fegyverekkel. Emellett színezők, illetve múzeumpedagógiai sarok is várja a gyerekeket, ahol a különböző kardféleségek kipróbálása mellett az egyenruha-másolatok segítségével rövid időre páncélos lovaggá, vagy akár huszárrá is válhatnak.

Parancsnokság Parancsnok helyettes Parancsnok Tudományos helyettes Parancsnoki Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály