menu in

1956-Kitaszítva,befogadva

A 20. századi magyar történelem egyik legfényesebb fejezete 1956 forradalma és szabadságharca. A vesztes háborúk és idegen megszállások után Magyarország kitört a szürkeségből, a kétségbeesésből, fénnyel–színnel telt meg az október és mosollyal az arcok. A világ felkapta a fejét.

Az emberek újra összefogtak a zsarnokság ellen. A forradalom eufórikus hangulatát gyorsan követték a kétségbeesett küzdelem napjai.  Egy röpke pillanatra megint úgy látszott, hogy sikerül a lehetetlen, de a szovjet birodalom tankjai hosszú időre véget vetettek a reményeknek és magyarok tömegei kényszerültek új hazát keresni más szabad demokratikus országokban.

1956 magyar szabadságharca vérbefojtása ellenére is sikeresnek és dicsőségesnek bizonyult. Emléke – amely kulcsszerepet játszott az 1989-es demokratikus változásokban is – elevenen él a mai magyar társadalomban.

Parancsnokság Parancsnok helyettes Parancsnok Tudományos helyettes Parancsnoki Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály