menu in

„Ferenc József zászlai alatt” - Magyarország hadtörténete 1868-1914 között

2016. május 20-án nyílt meg állandó kiállítási sorunk következő része, mely átfogó áttekintést ad Magyarország haderejének felépítéséről a kiegyezéstől az első világháború kezdetéig. Az úgynevezett boldog békeidők korszakát „hadtörténetisen” egyenruhákkal, kitüntetésekkel, fegyverekkel és lőszerekkel mutatjuk be.

Az első teremben egyenruhák, hidegfegyverek és az adott fegyvernemre jellemző tárgyak, iratok segítségével megismerkedhetünk az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének felépítésével, szervezetével. Külön kiemelésre méltó a kitüntetési rendszer ismertetése, ahol a kitüntetések és a jelvények mellé adományozási okiratok is kerültek.

A második teremben a katonák elméleti és gyakorlati kiképzése kerül bemutatásra, a felszerelési tárgyaikkal együtt. A hadiipar, a haditechnika szempontjából jelentős korszak volt ez, számos új fegyver jelent meg, az elöltő puskákat felváltották a hátultöltő fegyverek. Láthatunk 1854/67 M 14 mm-es Wänzl gyalogsági puskát, Remington puskát és a Werndl fegyvercsaládot. A fegyverek szuronnyal, tölténnyel és tölténytáskákkal együtt kerültek kiállításra. Külön vitrint szenteltünk a Mannlicher fegyvercsaládnak, ahol metszet fegyverek is bemutatásra kerülnek, hogy a tüzelési folyamatot jobban megértsék a látogatók. A múzeum gazdag lőfegyver gyűjteményéből a pisztolyok fejlődésének bemutatása is külön vitrinben történik meg.

A harmadik teremben a lőszerek és a haditengerészet kerül megjelenítésre. A kiállítás itt a tüzértechnika hatalmas fejlődését mutatja be főként a lőszeranyagon bemutatásával. A kiállított és rekonstruált lőszer- és gyújtószerkezet sorokon keresztül a látogató végigkövetheti a tüzérségi lőszer fejlődését az első hátultöltő huzagolt fegyverek öntöttvas gránátjaitól az első világháború modern és bonyolult tűzfegyverének töltényéig. A kiállítást egy-egy ritka tengeri és folyami tüzérségi löveg is koronázza.

A kiállítás az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával valósult meg.

Parancsnokság Parancsnok helyettes Parancsnok Tudományos helyettes Parancsnoki Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály