menu in

Elhurcolva - Távol a hazától.

2016. augusztus 23-án nyílt meg a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban az „Elhurcolva – Távol a hazától. Magyar katonák szovjet fogságban 1941 – 1955” című állandó kiállítás. A Gulág-emlékév apropóján és a Gulág Emlékbizottság anyagi támogatásával megvalósult tárlat az intézmény profiljába vágó módon a hadifogságba esett honvédekre, illetve a hadifogolytáborokból többnyire koholt vádak alapján történt elítélésüket követően kényszermunkatáborokba átszállított katonákra koncentrál.

Hazánk Szovjetunió elleni hadba lépését követően már 1941-től, egyre növekedő számban estek szovjet hadifogságba magyar honvédek. Ezen kívül 1944/45-ben folyamatosan hurcoltak el civil lakosokat is az ország területéről. A kutatások mai állása szerint mintegy 600.000 főre tehető azoknak a magyar állampolgároknak a száma, akik valamilyen módon szovjet fogságba kerültek, s akiknek közelítőleg egyharmada civil személy volt.

A szovjet lágerekre a legtöbb esetben elégtelen elhelyezés, mennyiségi és minőségi szempontból is gyatra élelmezés, európai ember számára elviselhetetlen higiénés feltételek, kezdetleges, vagy majdnem teljesen hiányzó egészségügyi ellátás, a hideg vidékeken és időszakokban pedig a gyenge fűtés, valamint a nehéz testi munka volt jellemző, amely körülményeket súlyosbította a mindenütt megszervezett besúgórendszer is.

A Szovjetunióból 1948-ig hazaérkezett az ottani viszonyokat túlélt magyarok zöme, az utolsó szervezett transzport azonban csak 1955 őszén érkezett. A kommunista birodalomban elpusztult honfitársaink száma 220-270.000 fő között mozoghat, amelyből a korabeli szovjet források alig több mint 60.000 magyar elhalálozását mutatják.

Parancsnokság Parancsnok helyettes Parancsnok Tudományos helyettes Parancsnoki Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály