menu in

Tárogató hangverseny a Múzeumban

A napjainkban hungaricumként is méltán számon tartott tárogató szervesen összeforrt a török- és kuruckor kulturális emlékezetével, a magyar katonai múlttal és nemzettudatunk, nemzeti összetartozásunk meghatározó elemévé vált. 2021. július 15-én Múzeumunk helyet biztosít a 6. Tárogató Világtalálkozónak, ezzel is hozzájárulva hagyományaink és kultúránk ápolásához és a nemzeti összetartozás további erősödéséhez.

Sok szeretettek várunk minden kedves érdeklődőt!
2021.07.09.