menu in

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint a Facebook-oldal működtetésével és a Facebook oldalon meghirdetésre kerülő nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységgel összefüggésben a következőkről tájékoztatom:

 

  1. I.                   Az adatkezelő:

 

a)      Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B, Postacím:1438 Pf. 431., telefon:+36 (1) 325-1600; e-mail cím: hm.him@hm.gov.hu),

b)      az adatkezelő képviselője: Maruzs Roland alezredes

c)      az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Baloghné dr. Száraz Ilona; telefon:+ 36 (1) 212-4430.

 

  1. 1.      Facebook-oldal működtetésével kapcsolatos adatkezelés:

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HIM) Facebook oldallal rendelkezik a Facebook felhasználókkal, valamint a HIM Facebook-oldalát követő személyekkel hírek, tartalmak megosztása, múzeumi események és egyéb kommunikáció céljából.

A HIM által kezelt személyes adat:

A követők és az oldalon tevékenységet végző felhasználók személyes profiljában elérhető, publikus adatok, IP cím, és Facebook azonosító.

A HIM a Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli, azokat nem tárolja. Az oldal kezelése során adott pillanatban férünk hozzá a publikus személyes adatokhoz.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása az oldal meglátogatása, követése, tartalmak kedvelése által.

A kezelt személyes adatok forrása:

A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak, az oldalon tett műveletek során.

  1. 2.      A HIM Facebook oldalán meghirdetett nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés:

A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés nem tér el a Facebook-oldal működtetéséhez kapcsolódó adatkezeléstől.

A nyereményjáték nyertesétől a HIM kapcsolattartási adatként személyes adatokat (név, lakcím, telefonszám) nem kér.

A játékban való részvételt igazoló adatok a játékosok Facebook azonosítója és a feltett kérdésekre adott válaszok.

A nyertest a HIM Facebook-oldalon keresztük privát messenger üzenetben értesíti, aki a nyereményét személyesen veheti át a megadott helyen és időben.

A Facebook oldal látogatóira a Facebook Adatvédelmi- Szolgáltatási Feltételei irányadóak.

Facebook külön adatkezelőként kezeli az Ön adatait, saját infrastruktúrán.

A Facebook önálló adatkezelési tájékoztatójáról a közösségi oldal saját weboldalán tájékozódhat.

2023.05.22.