menu in

A magyar fővárost 1944. november eleje óta védő, 1944. december 25-től bekerítésben harcoló német–magyar csapatok az elégtelen utánpótlás miatt 1945. február 11-ig szinte teljesen kifogytak a lőszerből, üzemanyagból, élelemből és egészségügyi készletekből és a budai Várhegy körzetébe, valamint a Gellért-hegyre szorultak vissza. A Dunántúlon 1945 januárjában háromszor is megkísérelt német felmentés kudarcba fulladt. A védők parancsnoka, Karl Pfeffer-Wildenbruch SS-tábornok – Adolf Hitler parancsa ellenére – ekkor a kitörés mellett döntött. Az utolsó létszámnyilvántartás szerint 43.900 (ebből 23.900 német) katonából 11.600 (ebből 9600 német) sebesült volt.

Február 11-én este 20 óra körül a védők egy része (különböző becslések szerint 16.000-18.500 fő, zömében németek, kisebb részben magyar katonák, nyilasok és polgári személyek) minimális páncélos-támogatással, főleg csupán kézifegyverekkel, több hullámban megindulva próbált nyugati-északnyugati irányban kitörni Budáról és elérni a saját csapatok állásait a Dunántúlon. A Széll Kálmán tér – Széna tér – Margit körút vonalában megindított, rendkívül súlyos veszteségekkel járó kísérlet során legfeljebb 700-800 főnek sikerült elérnie a német–magyar állásokat. A többiek a február 17-ig tartó Buda környéki szovjet tisztogató művelet során elestek vagy fogságba kerültek, illetve örökre nyomuk veszett.

A korabeli szovjet vázlaton vastag kék nyíl jelzi a kitörés irányát. A piros vonallal határolt területen 1945. február 12-én hajnalban a kitörők egy részét bekerítették a szovjet csapatok.


Parancsnokság Parancsnok helyettes Parancsnok Tudományos helyettes Parancsnoki Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály