menu in

Jól ismert tény, hogy a harckocsi az I. világháborúban kezdte harctéri pályafutását. Jóval kevesebben tudják azonban, hogy az első ilyen jellegű eszköz tervei az Osztrák-Magyar Monarchiában készültek. A cs. és kir. vasúti-, és távíróezredben szolgáló Günther Burstyn főhadnagy (1879-1945) 1911-ben nyújtotta be a hadvezetésnek az általa Motorgeschütz-nek (motorlöveg) elnevezett szerkezet terveit. A korát jóval megelőző elképzelésben szerepeltek mindazok az ismérvek, amelyek a mai harckocsikat is jellemzik: a jármű motorja hátul helyezkedett el, lánctalpai a test alján futottak, a fő fegyverzet pedig egy 360 fokban forgatható toronyba került. A katonai vezetők azonban nem láttak fantáziát Burstyn terveiben, így a Motorgeschütz nem valósulhatott meg. 2011-ben a bécsi Heeresgeschichtliches Museum megépítette a harcjármű életnagyságú modelljét.

Az állóháború megtörésének módját kereső brit hadvezetés 1915-ben kezdett foglalkozni egy „szárazföldi csatahajó” megtervezésével. E célból egy munkabizottságot hoztak létre, amelynek olyan eszközt kellett alkotnia, ami képes volt megbirkózni a nehéz tereppel, páncélzata és fegyverzete segítségével pedig leküzdhette a megerősített német állásokat. 1915 szeptemberére készen állt a prototípus. A jármű neve Little Willie (Vilmoska) lett, így emlegette a brit sajtó a német trónörököst, Vilmos koronaherceget. A Little Willie felépítménye téglatest formájú volt, alján lánctalpakkal. Csupán egyetlen darabot építettek belőle, de kipróbálása értékes tapasztalatokat jelentett a későbbi harckocsi-fejlesztésekhez. Az ős-harcjárművet ma a bovingtoni The Tank Museum őrzi.

A sorozatban gyártott brit harckocsik azonban kevéssé emlékeztettek a Little Willie-re. Legszembetűnőbb tulajdonságuk a páncéltest szélén körbefutó lánctalp volt. A tervezés során felmerült a forgatható lövegtorony kialakítása a jármű tetején, de végül más megoldást választottak az alacsonyabb súlypont miatt. A fegyverzet kiugró gondolákban kapott helyet a harckocsi két oldalán. Az első változatoknál külön épültek ágyúval felszerelt Male (férfi) és csak géppuskákkal ellátott Female (női) egységek. A koncepció szerint egy-egy Male és Female párban működött, utóbbi az élőerőt, míg az ágyús jármű a megerősített pontokat pusztította.

A harckocsi megszületését a legszigorúbb titoktartás övezte, a britek még külön fedőtörténetet is alkottak a teljesebb álcázás érdekében. E szerint a nagy méretű járművek mozgó víztartályok, amelyek a Mezopotámiában harcoló csapatok számára készültek. Így lett az angol tartály szóból a harckocsi nemzetközi elnevezése a tank.

Az új fegyvert a somme-i offenzívában vetették be először 1916. szeptember 15-én, az észak- franciaországi Flers és Courcelette falvak között. A német csapatokra jelentős hatást gyakorolt a harckocsi, bár a siker inkább az eszköz pszichológiai hatásának volt köszönhető. A járművek közül több vált mozgásképtelenné műszaki hibák miatt. A tervezők kevés figyelmet fordítottak a küzdőtér kialakítására, ami hamar megbosszulta magát: az első harckocsizóknak el kellett viselniük a meleget, a motorzajt, valamint a kipufogó gázait és a fegyverzet lőporfüstjét. A járművek azonban sikeresen küzdötték le a terep nehézségeit, a páncélzat pedig általában elegendő védelmet biztosított, hacsak nem érte közvetlen tüzérségi találat az egységet. A sorozatban gyártott első modell a Mark I típusjelet kapta, a továbbfejlesztett változatokat az emelkedő római számok jelezték. Legtöbbet a Mark IV modellből gyártottak, mintegy 1222 darabot.

A francia haderő a brit sikert látva ugyancsak harckocsi-fejlesztésbe fogott. A munka eredménye lett a Schneider CA1, valamint a Saint-Chamond típus. Mindkettőnél az amerikai gyártmányú Holt lánctalpas traktort vették alapul, azonban a mezőgazdasági vontató teljesítménye nem bizonyult elegendőnek a páncélosok mozgatásához. A gyengén teljesítő modellekből ennek ellenére több száz példány készült.

Bár a nehéz harckocsikkal nem remekeltek, a francia fejlesztők egy kisebb páncélossal beírták magukat az eszköz történetébe. A Renault által gyártott FT modell nagy sikert aratott, összesen mintegy 2500 példányt gyártottak belőle. Az FT-k motorja hátul kapott helyet, a lánctalpak oldalt, a páncéltest aljára kerültek. A fő fegyverzet a jármű tetején elhelyezkedő, körbeforgatható toronyba került: egy 37 mm-es löveg, valamint egy géppuska. A személyzetet két fő alkotta. A típust az amerikai hadsereg is nagy számban alkalmazta. A Renault FT elismertségét jól jelzi, hogy a cég emblémája 1919 és 1923 között ezt a harcjárművet ábrázolta.

A cári Oroszországban is folytak kísérletek saját típusok megalkotására, gyártósorra azonban egyik sem került. A legismertebb orosz prototípus a Nyikolaj Lebegyenko nevéhez köthető Cár-harckocsi volt. A bizarr küllemű, leginkább egy óriás páncélozott triciklire emlékeztető eszköz mintegy 9 méteres magasságával használhatatlannak bizonyult a terepen.

Németország csak 1916 végén kezdte meg a saját harckocsi kifejlesztését, egyetlen sorozatban gyártott típusuk az A7V lett. A maga 33 tonnás önsúlyával ez lett az I. világháború legnehezebb harckocsija. A tekintélyes méretű páncéltestbe egy löveget és hat géppuskát építettek be, így a küzdőtérben legalább 18 ember munkájára volt szükség. Mindössze húsz darabot gyártottak belőle. Az A7V-t először 1918. március 21-én vetették harcba, április 24-én a franciaországi Villers-Bretonneux falu mellett pedig sor került a történelem első páncélos összecsapására. A három-három brit Mark IV és német A7V találkozása a németek vereségével zárult. A Mephisto névre keresztelt 506-os gyári számú A7V az ausztrál csapatok zsákmánya lett, ma a Queensland Museum műtárgyaként a típus egyetlen fennmaradt példánya.

Az összecsapásba később bekapcsolódott hét brit Medium Mark A Wipphet harckocsi is. Ezt a típust a könnyebb és gyorsabb páncélosokra felmerülő brit igény hívta életre. A Whippet, vagyis agár névre keresztelt modell súlya fele volt a 29 tonnás  Mark IV-nek, de kétszer akkora sebességre is képes volt (13 km/h). 1918 márciusában került sor először a Whippet-ek harci alkalmazására, de hasznosságuk hamar bebizonyosodott. A németek is próbálkoztak hasonló könnyebb harckocsi megalkotásával, ennek azonban csak a prototípusa készült el a háború végéig.

Megjegyzendő, hogy bár a németek kevés harckocsit gyártottak, viszonylag nagy mennyiségű ellenséges harckocsi került használható, vagy könnyen javítható állapotban a kezükre. A háború végén legalább 170, működőképes állapotú, nagyobb részt brit eredetű jármű volt a német haderő birtokában. 

Bár az osztrák-magyar haderő nem használt harckocsikat, egy brit Mark IV-es eljutott Magyarországra. Egy működésképtelen állapotú járművet a németek adtak át 1918 nyarán, amely József főherceg erdélyi hadi kiállításának fő attrakciója lett a Margitszigeten. Az uszályon kiállított páncélost deszkapalánk takarta a kíváncsi tekintetek elől, csak belépti díj ellenében lehetett megtekinteni. A befolyt összeget jótékony célra fordították.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály