menu in

Horthy Miklós a válságos 1919-es év közepe táján lépett a magyar politikai élet színpadára. Korábban az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészeténél teljesített szolgálatot: 1909 és 1914 között kiváló minősítésű tisztként Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként pedig az osztrák-magyar hadiflotta utolsó parancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Mint katona 66 kitüntetéssel rendelkezett, ebből 19 magyar, 47 pedig külföldi volt.

 
A Tanácsköztársaság bukása után Magyarországon három hatalmi tényező jött létre: a megszálló román katonaság, a Horthy vezette Nemzeti Hadsereg és az ellenforradalmi kormány. November közepéig a legerősebb hatalmi tényező román hadsereg volt, amely a Tiszántúlon katonai közigazgatást vezetett be.

 
A Balatontól délre fekvő területeken a Nemzeti Hadsereg volt az igazodási pont. Horthy, mint a Szegeden alakult kormány hadügyminisztere függetlenítette magát és 1919. augusztus 9-én Siófokon megalapította a Fővezérséget. Csapatai az általuk ellenőrzött területeken helyreállították a korábbi közigazgatást, ezzel párhuzamosan pedig igyekeztek a kommün utolsó vidéki sejtjeit is felszámolni.
A leginkább kaotikus helyzet Budapesten alakult ki, ahol augusztus 6-án Friedrich István vezetésével, ám a románok katonai felügyelete mellett ellenforradalmi kormány alakult.


Amikor a román katonák november közepére elhagyták Budapestet, Horthy a Nemzeti Hadsereg élén bevonult a fővárosba. Az ellenforradalmi kormány feltételekhez kötötte a bevonulás lehetőségét, Horthy pedig ígéretet tett arra, hogy nem vezet be katonai diktatúrát, hanem elismeri a koalíciós kormányt. A bevonulást követően, 1919. november 24-én megalakult Huszár Károly kormánya, majd 1920 januárjában nemzetgyűlési választásokat tartottak. A megválasztott képviselőkből február 23-án állt fel a Nemzetgyűlés, melynek legsürgetőbb feladata az államfővel kapcsolatos alkotmányozó tevékenység volt, mely határozott arról, hogy Magyarország államformája 1918 után ismét királyság legyen. Horthyt 1920. március 1-én a Nemzetgyűlés kormányzóvá választotta.

Kép: Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg katonái a Ferenc József híd pesti hídfőjénél 1919. november 16.


Parancsnokság Parancsnok helyettes Parancsnok Tudományos helyettes Parancsnoki Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály