menu in

Láhner György

 

Láhner György 1795. október 22-én született a Turóc megyei Necpálon, egy elmagyarosodott, német származású polgári családban. 1812-től hadapródként szolgált a cs. kir. hadseregben, 1844-től őrnagyi rangban a 33. (Gyulay) gyalogezred 3. zászlóaljának őrnagya és parancsnoka volt. 1839. november 16-án Milánóban vette feleségül a 18 éves Lucia Conchettit.

Alakulatával előbb Pécsett, majd a Dráva-vonalon állomásozott. 1848 nyarán a délvidéki hadszíntérre került. Szeptembertől a hadügyminisztériumban, a fegyverkezési és felszerelési osztály, később a tüzérségi és felfegyverzési osztály vezetőjeként kulcsfontosságú szerepet játszott a honvédség fegyver- és lőszerellátásának biztosításában. Október 12-től alezredesi, november 28-tól ezredesi rangban szolgált.

Ő volt az egyetlen olyan személy, aki nem harctéri, hanem adminisztratív tevékenységéért kapta meg a tábornoki rangot, 1849. február 17-én. Szoros baráti viszony fűzte Görgeihez, és bírta Kossuth nagyrabecsülését is. Június 11-én délvidéki harctéri érdemeiért, valamint a fegyver- és lőszerellátásban tanúsított buzgóságáért megkapta Magyar Katonai Érdemrend II. osztályát.

Görgei hadseregéhez csatlakozva, Szőlősnél kapitulált 1849. augusztus 13-án. Aradon hadbíróság elé állították, s halálra ítélték. Jó lelkiismeretét mutatja, hogy a kivégzése előtti utolsó éjszaka fuvoláján Donizetti Lammermoori Luciájából a haldokló Edgar búcsúáriáját játszotta. Október 6-án harmadikként lépett a bitófa alá.

Kép: Lahner György - Szamossy Elek litográfiája

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály