menu in

Vagyonos nemesi származású, apja Temesvár polgármestereként kapott nemességet. 1848-ban 28 éves volt, megjárta a nemesi testőrséget, 1847-ben főhadnagyként lépett ki a császári-királyi hadsereg kötelékéből. Ez év tavaszán a lahore-i szultán hívta meg hadseregének megszervezésére. Klapka a havasok lábánál fekvő Kudzsir településen készült a nagy útra, amikor a forradalom ügye és Batthyány Lajos gróf Pestre szólította, ahol megkapta első feladatát: biztosítania kellett az erdélyi magyarság hűségét az átalakulásokhoz.

Ezek után a veszprémi 6. honvédzászlóalj századosa lett, ahonnan a képességeinek talán leginkább megfelelő beosztásba, a tábori karhoz vezényelték. Szeptember végén került először Komárom erődjébe, aminek legénységét Latour gróf hadügyminiszter felszólítása ellenére sikerült a magyar oldalon tartania, ez a siker hozta meg számára az őrnagyi kinevezést.

A schwechati csatavesztést követően kinevezték a bánsági hadtest táborkari főnökévé. A tomasováci szerb állások elleni sikeres támadás terveit Klapka készítette el és Damjanich János hajtotta végre. A hadügyminisztérium táborkari osztályának vezetőjeként Vetter Antal tábornokkal közösen dolgozta ki Pest és Buda 1849. január eleji kiürítését és a január 2-ai általános hadműveleti tervet. Mészáros Lázár hadügyminiszter kassai veresége után gyakorlati tudását is bemutathatta a bodrogkeresztúri ütközetben, immáron a felső-tiszai hadtest parancsnokaként, ezredesi rendfokozatban. Győzelmével - és Görgei manőverével - az osztrák fél talán legnagyobb tudású katonáját, Schlik altábornagyot sikerült felettébb kellemetlen helyzetbe hoznia.


Az emlékezetes és feszült tiszafüredi események következtében 1849. március 28-án a tábornokká előléptetett Klapka lett a hadsereg ideiglenes táborkari főnöke, míg Görgei Artúr az ideiglenes fővezér. A hadjárat „kitűnő, szinte költőien szép” haditervét Klapka készítette el. A megvalósítás során megnyilvánultak hiányosságai is – az I. hadtest parancsnokaként április 4-én Tápióbicskénél óvatlannak, míg két nappal később Isaszegnél túlságosan is óvatosnak bizonyult –, de Damjanich és Görgei erélyes fellépésének köszönhetően az ütközeteket sikerült megfordítani. A hadjárat talán legnagyobb győzelmét hozó nagysallói csatában már Klapka is kulcsszerepet játszott.

Komárom felszabadítását követően ideiglenesen Klapka helyettesítette Görgeit a hadügyminiszteri tárca élén, és Debrecenben dolgozta ki az új hadműveleti tervet. Ezúttal a védekezésre helyezte volna a hangsúlyt, azonban az ismert forgatókönyv alapján a magyar csapatokat Dembinski fővezérsége alá és Szeged–Arad térségébe parancsolták. Klapka az erőd parancsnokaként Komáromban maradt. Az erőd olyan erőt képviselt a fegyverletételt követően is, amivel az osztrák hadvezetésnek számolnia kellett. Ezt Klapka több kitöréssel, sőt az ostromzár ideiglenes szétzúzásával nyomatékosította. A nemrégiben kiépített erődrendszer épsége többet ért az osztrákoknak, mint a revans vágya. Klapka jól játszott a kezében lévő kártyákkal és megfogadta Görgei sorok közé rejtett tanácsát is: „Fontold meg, hogy mit lehet tenned – és mit kell.” 1849 októberében Komárom és Pétervárad legénysége élhetett a szabad eltávozás és az amnesztia lehetőségével, a szabadságharc bukását követően Klapka György emigrációba vonult.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály