menu in

Henryk Dembiński

 

Henryk Dembiński gróf 1791. január 16. a galíciai Groiyban született. A bécsi hadmérnöki akadémián végzett tanulmányai után 1806-1814 között százados volt a Varsói Nagyhercegség hadseregében. Részt vett az 1812. évi oroszországi hadjáratban, Szmolenszknél megsebesült. Az 1813. évi harcokban tanúsított vitézségéért megkapta a francia Becsületrendet.

Az 1830-31. évi lengyel szabadságharcban előbb őrnagy, majd ezredes, 1831 márciusától dandártábornok volt. Az ostrolękai csata után hadosztályparancsnok volt Litvániában. Az ottani lengyel csapatok veresége után keresztülvágta magát Varsóig. Augusztus 11-én kinevezték a lengyel hadsereg fővezérévé, de mivel fel akarta adni a fővárost, 17-én leváltották. Emigrált, 1848-ig Párizsban élt.

1848-49 fordulóján felajánlotta szolgálatait a magyar kormánynak. 1849. január 21-én Kossuth altábornaggyá, 29-én a felső- (I.) és közép-tiszai (II.) meg a tartalék, február 12-től a III. és a VII. hadtestek főparancsnokává nevezte ki. Kápolnai kudarca ellenére, 1849. április 19-én a felső-magyarországi hadsereg főparancsnokává nevezték ki, de május 24-én beadta lemondását. A Szemere-kormány ezt elfogadta, de Dembiński csak június 18-án adta át a parancsnokságot utódjának, Józef Wysocki vezérőrnagynak.

Július 3-án Mészáros Lázár fővezér vezérkari főnökké és teljhatalmú helyettesévé nevezte ki, július 29-től augusztus 9-ig a déli magyar fősereg fővezére volt. A temesvári vereség után emigrált, előbb Törökországban, majd 1851-től Párizsban élt. Francia nyelvű emlékiratai mindmáig kéziratban vannak. 1864. június 13-án Párizsban halt meg.

Kép: Henryk Dembiński altábornagy - Kurowski – Cartier – J. (Jacott) litográfiája

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály