menu in

Gábor Áron

1848 őszén Puchner Antal altábornagy, az erdélyi cs. kir. főhadparancsnok felmondta az engedelmességet a magyar kormánynak, s a román fölkelőkkel szövetségben, megkezdte a magyar fegyveres erők és a nemzetőrség lefegyverzését. E veszély láttán október 16-18-án az agyagfalvi réten összegyűlt székelység képviselői elhatározták, hogy fegyverrel állnak ellen Puchnernek és szövetségeseinek. November 5-én Marosvásárhelynél a székely had súlyos vereséget szenvedett, s félő volt, hogy egész Erdély a császáriak kezére került. Csak egy székely szék, Háromszék állt ellen a túlerőnek.

Az ellenállás egyik legfőbb tényezője egy kisbirtokos nemesi család sarja, Gábor Áron kiszolgált tüzér tizedes volt. Ez a szakismereteit önképzés útján megszerzett székely vállalta, hogy ha a szék vezetése támogatja, ágyúkat önt az ellenállás céljaira. Alig két hét alatt a bódvaji hámorban négy hatfontos ágyút készített, november végén ezek a lövegek állították meg a Háromszéket támadó cs. kir. csapatokat.

Miután Bódvaj az ellenség kezére került, Gábor Áron Kézdivásárhelyen állította fel ágyúöntő műhelyé, s 1849. június végéig több mint 70 ágyút öntött. Gábor Áron és munkatársai azonban nemcsak ágyúkkal, hanem lőszerrel, gyutaccsal s más hadfelszerelési cikkekkel is ellátták előbb Háromszék védőit, majd az erdélyi hadsereg katonáit. December 13-án honvéd főhadnaggyá, 1849 januárjában századossá, majd májusban őrnaggyá nevezték ki.

Amikor 1849 júniusában az orosz csapatok betörtek Erdélybe, Gábor Áron is a harcmezőre sietett. Július 2-án Kökös és Uzon között a székelyföldi hadosztály tüzérparancsnokaként személyesen irányította 22 lövegét, amikor egy ellenséges ágyúgolyó halálosan megsebesítette

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály