menu in

Az Állami Országos Fegyvergyár

Magyarországon 1848 előtt nem folyt fegyvergyártás. Így a magyar kormány egyik fontos feladata volt ennek beindítása is. Batthyány miniszterelnök április 29-én kötött szerződést a Pesti Gép- és Vasöntőgyári Társasággal, amelynek értelmében a kormány kamatmentes kölcsönt nyújt a gyárnak, és megrendel 100.000 darab szuronyos fegyvert. Cserébe a társaság vállalta, hogy november 15-től naponta 500 fegyvert fog előállítani. A gyár szeptember végéig csak régi fegyverek javításával és átalakításával foglalkozott, s a későbbiekben is a fegyvertárak készleteinek felhasználásával gyártott puskákat. November 14-én Kossuth intézkedett a gyár államosításáról. Ezt követően "Állami Országos Fegyvergyár" néven működött. A gyár mellett 1848 őszétől mintegy 20, 1849 tavaszán kb. 40 kisebb-nagyobb üzem foglalkozott fegyver- és alkatrészgyártással. Ezek főleg az ország hagyományos iparvidékein helyezkedtek el, de 1848 őszétől kialakulóban volt egy székelyföldi fegyver- és lőszergyártási bázis is. 1849. január elején a Fegyvergyárat Nagyváradra telepítették át, s 1849. július-augusztusáig itt működött.

A fegyverzet biztosításának további forrását a külföldi vásárlások jelentették. Sztankó Soma főhadnagy közel 25000 korszerű puskát vásárolt és küldött haza 1848 októberéig. A fegyvergyártáshoz szükséges gépek egy részét is külföldről csempészték be az országba 1848-49 telén.

 

Parancsnokság Parancsnok helyettes Parancsnok Tudományos helyettes Parancsnoki Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály