menu in

A honvédsereg felállításának legnagyobb feladata a tüzérség megszervezése volt. Mivel a magyarországi kiegészítésű alakulatok elsősorban a gyalogság és a lovasság sorait erősítették a Habsburg Birodalom haderejében, így hazánkban nemcsak az ipari háttér, de a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek is hiányoztak az ágyúk elkészítéséhez.

A lövegek hiánya különösen Erdélyben okozott nagy problémát. Gábor Áron és Turóczi Mózes vezetésével, a nehézségek dacára, egy másfél fontos és négy háromfontos réz, valamint két hatfontos vas ágyút öntöttek. A lövegeknek hála, Háromszék decemberi önvédelmi harcai sikeresek voltak, a következő évben pedig a kézdivásárhelyi műhelyben további hatvan ágyút sikerült készíteni.

 

Parancsnokság Parancsnok helyettes Parancsnok Tudományos helyettes Parancsnoki Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály