Frissítés ideje: 
2021, november 5 - 11:40
  • Az 1945 utáni Magyar Honvédség, majd a Magyar Néphadsereg iratai az MN, ill. MH Központi Irattárából (jelenleg HM HIM Központi Irattár) kerültek és kerülnek Levéltárunkba.
  • Az egyes fondok anyaga 1967-ig titkos és nyílt iratsorozatra bontva, utána egységesen került leadásra. Az iratok az 1979-es évig évenként széttagolva érkeztek a Levéltárba, az 1979. év és  1980-1989 közötti időszak iratai egy jegyzéken  érkeztek hozzánk. Az irattár által átadott iratanyag többsége jelenleg is a fondképzők általi leadás sorrendjében található, Ezért gyakori probléma, hogy az adott évi iratanyagban a korábbi (esetleg későbbi) évek iratai is szerepelnek. A kutatás és tájékozódás megkönnyítése érdekében Összevont mutató készült, amelyben fondképzők szerint találhatóak összegyűjtve az iratok jelzetei. Ebben a mutatónkban az 1945 és 1979 közötti évek jegyzékeit szerepeltettük. Az 1980-as évek iratai az 1980-1989. évi jegyzék alapján tanulmányozhatóak.  A kutatást segíti az MN-Különygyűjtemény elnevezésű tematikus gyűjteményünk is, amelyben - többek között - az 1945 utáni magyar hadsereg történetére vonatkozó tanulmányok, visszaemlékezések, csapattörténeti könyvek, dicsőségkönyvek találhatóak, valamint itt nyert elhelyezést az 1956-os forradalom és szabadságharc külön kezelt iratanyaga.
  • Az MN iratanyagának levéltári szempontok szerinti átrendezését 2013-tól kezdtük meg. Ez a munka jelenleg is folyamatosan zajlik. Elsőként a már teljes terjedelmükben a Levéltárban lévő, lezárt fondok kerülnek feldolgozásra. A hozzájuk készült új jegyzékek és egyéb segédletek folyamatosan felkerülnek honlapunkra.
  • Az elkészült adatbázisok (pl. MN szám feloldás, HM parancsok) és  különböző mutatók (pl. hadrendek, rendkívüli események) a jegyzékek után a A kutatás során használható további segédletek menüpont alatt találhatóak.