Vezérkar:
Tüzértörzskar:
Gyalogság:
Lovasság:
Tüzérség:
Méneskar:
Mérnöki tisztikar:
Koronaőrségi tisztek:
Helyi alkalmazású tisztek rangsorozata:
Tisztviselők:
Magyar királyi és m. kir. horvát-szlavon csendőrség: