menu in

The Collection of Modern Firearms

Lt. András Szatmári

Contact: szatmari.andras@mail.militaria.hu


The Collection of Modern Firearms holds artefacts from the mid-19th century until today, covering the most revolutionary period of the history of weapons. Single shot breechloaders, drum magazine and self-loading sidearms, flare pistols, repeating and self-loading rifles, submachine guns, assault rifles, light and heavy machine guns, anti-tank rocket launchers, mortars, recoilless guns, sidearm and ammunition pouches, magazines and ammunition boxes can be found there. Moreover, the Collection also includes various types of hunting and sports firearms.


Parancsnokság Parancsnok helyettes Parancsnok Tudományos helyettes Parancsnoki Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály