menu in

Díjszabás

1. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) 144-15/2011. nyt. számú Alapító okiratának megfelelően az intézmény szabad kapacitása terhére bérbe adott egyes helyiségek, belső Díszudvar bérleti díjai:

 

Helyiség

0-6 óráig terjedő időtartam esetén az alapdíj

6 órát meghaladó időtartam esetén, az alapdíjon felül minden megkezdett 6 órás igénybevétel esetén

Márvány terem

150.000

100.000

Díszterem

140.000

100.000

Díszudvar

130.000

90.000

Nándor terem

120.000

80.000

Tóth Ágoston terem

110.000

70.000

 

2. A bérleti időtartamnak magában kell foglalnia az egyes rendezvényekhez szükséges előkészületi, utómunkálatok, valamint a rendezvény idejét is. Abban az esetben, ha a rendezvény az előkészületi és utómunkálatokkal együtt nem éri el a meghatározott időtartamot, a bérlő a teljes időtartamra eső bérleti díjat köteles megfizetni.

3. Kettő vagy több helyiség egyszerre történő bérlése esetén az alábbi kedvezmények lépnek életbe:

a)      két helyiség bérlése esetén, az alacsonyabb bérleti díjból                                          20%

b)      három helyiség bérlése esetén, a legalacsonyabb bérleti díjból                                   30%

c)      négy és további helyiségek bérlése esetén, a legalacsonyabb bérleti díjból                   40%

 

4. Amennyiben Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) vagy a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) állományába tartozó személy kívánja bérbe venni saját rendezvény megtartására (pl.: esküvő) az 1. pontban meghatározott helyiségek valamelyikét, akkor a bérleti díjakból 25% kedvezmény biztosítható.

Ezen kedvezmény csak akkor biztosítható, ha a bérbe vevő a HM vagy az MH állományába tartozó személy saját maga, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója számára kívánja igénybe venni a HM HIM rendezvényteremit. A bérbevevő az állományviszonyt az illetékes honvédségi szervezet által kiállított munkáltatói igazolással köteles igazolni a bérleti szerződés megkötése előtt.

5. A térítésmentes ingatlanhasználat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése szerint kizárólag közfeladat ellátása érdekében biztosítható.

Ennek alapján a HM vagy MH szintű rendezvények, valamint a HM tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok tevékenységi körével összefüggő, honvédelmi érdekeket szolgáló rendezvények esetében biztosítható az ingyenesség. Civil szervezetek részére – annak ellenére, hogy a honvédség gondoskodási körébe tartoznak és tevékenységük igazoltan a honvédelmi feladatok ellátását segíti elő – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 13. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell a bérleti díjat megállapítani.

6. Az Utasítás 13. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy az MH törvényben foglalt feladatai teljesítése érdekében történő bérbeadás esetén a piaci mértékű bérleti díjtól eltérő, kedvezményes bérleti díjat a honvédelmi miniszter állapítsa meg. Amennyiben a bérleti igényt jelző civil szervezet rendelkezik az Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal kötött együttműködési megállapodással vagy a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály által kiállított igazolással, abban az esetben kezdeményezhető a miniszteri döntés a kedvezményes (akár jelképes összegű) bérleti díj megállapítása érdekében. Ingyenes ingatlanhasználat azonban nem engedélyezhető.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Centenáriumi Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály