menu in

"Jelszavaink valának: haza és haladás" MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE 1815-1866

KIÁLLÍTÁS A HADTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN
2012 MÁJUS 23-TÓL

A HM HIM Hadtörténeti Múzeum 1998-ban, a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából megépült időszaki
kiállítását 2011-ben ugyan bezárta, de 2012 májusára, a Honvédelem Napjára elkészült a Magyarország
katonai történetét 1815-1866 közt bemutató állandó kiállítássor első része.

Ebben viszontláthatjuk többek közt a 48-as kokárdákat, a nemzetőri karszalagokat, gróf Batthyány Lajos
miniszterelnök-vértanú, illetve Kiss Ernő altábornagy, aradi vértanú pisztolyát, Guyon Richárd tábornoki atilláját,
a II. és III. oszt. Magyar Katonai Érdemrenddel, megismerkedhetünk a honvédzászlók típusaival,
a honvédsereg fegyvernemeivel sok, eddig még közönség elé ilyen formában nem került metszet, hirdetmény,
levél társaságában.

A kiállításban az 1848/49-es eseményekhez kötődő képzőművészeti anyagából tekinthetnek meg az
érdeklődők reprezentatív válogatást, másfelől egy hatfontos ágyú-rekonstrukciót, 1848/49 történetével kapcsolatos
maketteket, és többek között a híres veressipkás katona egyenruháját láthatja a nagyközönség.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Centenáriumi Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály
Fogadónyilatkozatok múzeumlátogatáshoz és ingyenes vasúti utazáshoz iskolás csoportok részére: