menu in

„Őfelsége hadihajója, az S M S SZENT ISTVÁN - 100 éves hadisír az Adriai-tenger mélyén”

A Múzeumok Éjszakáján, 2018. június 23-án nyitotta meg kapuit a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum legújabb időszaki kiállítása, a magyar építésű csatahajó elsüllyedésének centenáriuma alkalmából.

A SZENT ISTVÁN a Tegetthoff-osztály utolsó, negyedik tagja volt, és mint ilyen a Dreadnought-típusú, azaz a legmodernebb csatahajók közé tartozott. Építése 1912-ben kezdődött a fiumei Ganz és Tsa. Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. sólyáján. A gyártás során, amit csak lehetett, magyar vállalatokkal állítottak elő, építését is magyar mérnökök felügyelték - köztük Ferdinánd Lajos, I. osztályú hajóépítő mérnök, akinek néhány személyes tárgya is megtekinthető a kiállítás tárlóiban, többek között az 1914. január 17-ei vízrebocsátás során viselt nemzetiszínű, Szent István feliratos karszalagja.

Az S M S SZENT ISTVÁN 1915. november 17-én állt tényleges szolgálatba. 1918. június 10-én testvérhajója, a TEGETTHOFF és a két csatahajót kísérő rombolók és torpedónaszádok társaságában hajózott ki Polából, hogy sokadmagával fedezetet nyújtson az Otrantói-tengerzár elleni támadásban résztvevő egységeknek. Hajnalban azonban, sorozatos véletlenek következtében, a Luigi Rizzo korvettkapitány által irányított MAS-15 olasz torpedócsónaknak sikerült megtorpedóznia. A hajó több órás haláltusa után végül a reggeli órákban, 6 óra 12 perckor süllyedt el.

A tárlatban bemutatjuk annak a Masjon Károly sorhajókapitánynak néhány egyenruha darabját is, aki az I. csatahajóosztály törzsfőnökeként az utolsók között hagyta el a süllyedő hajó fedélzetét, és akit a TEGETTHOFF csónakja mentett ki a vízből. A hagyaték a szombathelyi Smidt Múzeum gyűjteményéhez tartozik, emellett a Magyar Nemzeti Múzeum és a komáromi Klapka György Múzeum is értékes tárgyakkal járult hozzá a kiállítás megvalósításához. A kiállításban látható maketteket a TIT Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub, Dr. Hűvös Ferenc és Gigler László bocsátotta rendelkezésünkre.

A különleges tárlat a SZENT ISTVÁN tragédiáját középpontba helyezve kíván emléket állítani az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének, valamint a fegyvernem állományában szolgáló sok ezernyi magyar matróznak, altisztnek és tisztnek, akik hősies helytállással vették ki részüket Ausztria-Magyarország, illetve a Magyar Királyság dalmát partvidékének védelméből, a part mentén élő lakosság ellátásából, és akik jelenlétükkel is jelentős olasz, valamint szövetséges tengeri erőket kötöttek le a Földközi-tenger medencéjében.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Gazdasági és Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Osztály