menu in

Borsody László - A vívóiskola-teremtő

A hazai modernkori sportvívás kibontakozása elválaszthatatlan a katonavívástól és a katonai tisztképzéstől. A XX. századi hazai vívásoktatás iskolateremtő mestere volt Borsody László (1878–1939) őrnagy. Mozgalmas pályafutása során megfordult a Ludovika Akadémián, a m. kir. honvéd Sportoktató Tanfolyamon („SPOTI”), majd a m. kir. „Toldi Miklós” Honvéd Sporttanár és Vívómesterképző Intézetben.

Az időszaki kiállítás Máday Norbert magángyűjtő és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum közreműködésével valósult meg. A látogatók a levéltári forrásokkal, korabeli sajtóhíradásokkal, archív fényképfelvételekkel és műtárgyakkal kísért installációk által ismerkedhetnek meg a neves fővívómester életútjával, illetve a róla elnevezett vívóiskolával és vívórendszerrel.

Parancsnokság Hadtörténeti Intézet Hadtörténeti Múzeum Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Parancsnokság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Gazdasági és Pénzügyi Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai és Kiállítási Osztály Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Központi Irattár