menu in

1956-Kitaszítva,befogadva

A 20. századi magyar történelem egyik legfényesebb fejezete 1956 forradalma és szabadságharca. A vesztes háborúk és idegen megszállások után Magyarország kitört a szürkeségből, a kétségbeesésből, fénnyel–színnel telt meg az október és mosollyal az arcok. A világ felkapta a fejét.

Az emberek újra összefogtak a zsarnokság ellen. A forradalom eufórikus hangulatát gyorsan követték a kétségbeesett küzdelem napjai.  Egy röpke pillanatra megint úgy látszott, hogy sikerül a lehetetlen, de a szovjet birodalom tankjai hosszú időre véget vetettek a reményeknek és magyarok tömegei kényszerültek új hazát keresni más szabad demokratikus országokban.

1956 magyar szabadságharca vérbefojtása ellenére is sikeresnek és dicsőségesnek bizonyult. Emléke – amely kulcsszerepet játszott az 1989-es demokratikus változásokban is – elevenen él a mai magyar társadalomban.

Parancsnokság Hadtörténeti Intézet Hadtörténeti Múzeum Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Parancsnokság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Gazdasági és Pénzügyi Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai és Kiállítási Osztály Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Központi Irattár