menu in

Magyarország a Nagy Háborúban 1914-1918

Magyarország a Nagy Háborúban, 1914–1918

Állandó kiállítás

 

A Hadtörténeti Múzeum új állandó kiállítása szervesen illeszkedik a magyar katona történetét bemutató állandó kiállítási sorba, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum első világháborús centenáriumi megemlékezés-sorozatába.

A tárlat osztrák–magyar (azon belül hangsúlyosan magyar) szemszögből mutatja be a háború eseménytörténetét, a látványelemek terén a frontélet és hátország jellegzetességeire fókuszálva. A kiállításon a látogatók megtekinthetik ismert és jelentős személyek (például Arz Arthur, Svetozar Boroević, Franz Conrad von Hötzendorf, Ferenc Ferdinánd, Habsburg József főherceg, Szurmay Sándor) személyes tárgyait, valamint megismerkedhetnek kevésbé kiemelkedő, de érdekes vagy éppen tipikus első világháborús pályát befutott katonák és civilek (nők és férfiak) történeteivel, megszemlélhetik a háború személyhez köthető különleges vagy jellegzetes tárgyait, dokumentumait.

A különleges mellett a háború tipikus, tömegesen gyártott cikkei is közelről tanulmányozhatóak a tárlaton: fegyverek, egyenruhák, felszerelési tárgyak, az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres erejének, szövetségeseinek és ellenfeleinek harci eszközei egyaránt.

A látogatók a kiállítás számos pontján belehelyezkedhetnek a magyar katona, illetve a hátországi állampolgár szerepébe, „testközelből” kaphatnak képet a háborús mindennapokról. Ezt segíti teremről-teremre az érintőképernyőkön nyomon követhető szerepjáték, amelyen keresztül bárki megismerheti az általa kiválasztott katona, illetve polgári személy háborús életútját.

Elsősorban a fiatalabb korosztály érdeklődésére tarthat számot a kiállítási érintőképernyők bőséges digitális tartalma és az okostelefonok segítségével elérhető információk. A játékok között kvíz, egyeruhakirakó és térképes játékok is megtalálhatóak.

Az átjárható kiállítási enteriőrök (vasútállomás, lövészárok, hadifogolytábori barakk) elősegítik, hogy látogatóink a háborús atmoszférát közelről megtapasztalhassák.

A tárlaton látottak egy részét egy különleges kötet formájában „haza is viheti” a látogató: a kiállítási anyagból készített válogatás 100 egyedi- illetve típustárgyon/tárgycsoporton keresztül mutatja be a Nagy Háború eseményeit, jellegzetességeit.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Gazdasági és Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Osztály