menu in

„Ferenc József zászlai alatt” - Magyarország hadtörténete 1868-1914 között

2016. május 20-án nyílt meg állandó kiállítási sorunk következő része, mely átfogó áttekintést ad Magyarország haderejének felépítéséről a kiegyezéstől az első világháború kezdetéig. Az úgynevezett boldog békeidők korszakát „hadtörténetisen” egyenruhákkal, kitüntetésekkel, fegyverekkel és lőszerekkel mutatjuk be.

Az első teremben egyenruhák, hidegfegyverek és az adott fegyvernemre jellemző tárgyak, iratok segítségével megismerkedhetünk az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének felépítésével, szervezetével. Külön kiemelésre méltó a kitüntetési rendszer ismertetése, ahol a kitüntetések és a jelvények mellé adományozási okiratok is kerültek.

A második teremben a katonák elméleti és gyakorlati kiképzése kerül bemutatásra, a felszerelési tárgyaikkal együtt. A hadiipar, a haditechnika szempontjából jelentős korszak volt ez, számos új fegyver jelent meg, az elöltő puskákat felváltották a hátultöltő fegyverek. Láthatunk 1854/67 M 14 mm-es Wänzl gyalogsági puskát, Remington puskát és a Werndl fegyvercsaládot. A fegyverek szuronnyal, tölténnyel és tölténytáskákkal együtt kerültek kiállításra. Külön vitrint szenteltünk a Mannlicher fegyvercsaládnak, ahol metszet fegyverek is bemutatásra kerülnek, hogy a tüzelési folyamatot jobban megértsék a látogatók. A múzeum gazdag lőfegyver gyűjteményéből a pisztolyok fejlődésének bemutatása is külön vitrinben történik meg.

A harmadik teremben a lőszerek és a haditengerészet kerül megjelenítésre. A kiállítás itt a tüzértechnika hatalmas fejlődését mutatja be főként a lőszeranyagon bemutatásával. A kiállított és rekonstruált lőszer- és gyújtószerkezet sorokon keresztül a látogató végigkövetheti a tüzérségi lőszer fejlődését az első hátultöltő huzagolt fegyverek öntöttvas gránátjaitól az első világháború modern és bonyolult tűzfegyverének töltényéig. A kiállítást egy-egy ritka tengeri és folyami tüzérségi löveg is koronázza.

A kiállítás az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával valósult meg.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Gazdasági és Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Osztály