menu in

Műtárgyak a középpontban

A kéthetenként megújuló Műtárgyak a középpontban vitrinben ezúttal a Nagy Háborúról készült üvegnegatívokat mutatunk be.

A Fotóarchívum létrejötte még a Múzeum megalapítása előttre tehető, amikor 1915 novemberében a Honvédelmi Minisztérium 1/a. osztályán megindult az első világháborús harcokat dokumentáló irat- és fényképanyag szisztematikus gyűjtése. Ezek az 1916-tól beérkező első világháborús fotók, nagyjából huszonnégyezer darab felvétel, teremtették meg a Fotóarchívum nagyobb részben ma is létező alapját.

A Nagy Háborút megörökítő felvételek tetemes részét képezik üvegnegatívok, melyek zselatinos szárazlemez eljárással készültek. A zselatinos szárazlemez technikáját Richard Leach Maddox angol orvos tette közzé 1871-ben. A korábbi kollódiumos nedveslemez eljáráshoz képest itt az üveglemez hordozóra csontokból és bőrből kinyert áttetsző és rugalmas zselatint, majd fényérzékeny brómezüstöt vittek fel. Az így előállított negatív forradalmi tulajdonsága az volt, hogy előre elkészítve szárazlemezként lehetett alkalmazni, és az 1880-as évektől gyárilag előállítva már megvásárolható volt és viszonylag hosszú ideig használható maradt.

Az új technika elterjedésével együtt járt egyrészt a fényképezés kézműves jellegének lassú megszűnése, másrészt ugrásszerűen megnőtt a fényképezők száma. A hivatásos fényképészeken kívül az amatőrfényképészeknek is kedvelt anyaga volt. Rövidebb expozícióra volt szükség, a fotótechnika szintje lehetővé tette a másodperc tört része alatt lejátszódó eseménymozzanatok megörökítését, a pillanatkép, mint műfaj megjelenését. Így az első világháború eseményeit mind az amatőrök, mind a hivatásos haditudósítók meg tudták örökíteni.

A haditudósítóknak a háború propagálása volt a feladata, az amatőrök a mindennapi katonaéletet örökítették meg, a hadseregben pedig a harcok dokumentálása, a haditechnikai eszközök rögzítése volt fontos szempont. Így a Fotóarchívumban őrzött fényképen ábrázolt témák között is megtalálható a katonaélet, élelmezés, elszállásolás, szórakozás, lövészárok harc, fegyverzet és a katonákat körülvevő táj is.

A leggyakrabban használt méretek a 4,5x6, 6x9, 6,5x9, 9x12, 10x15, 12x16,5, 13x18, 18x24 cm, de szép számmal akadnak ettől eltérő méretek is. A lemezek általában papírtasakban, vagy kartondobozban tucatonként, a nagyobbak fél tucatonként kerültek árusításra.

2018.10.30.