menu in

Műtárgyak a középpontban

Az orosz Szent Anna Rend IV. osztálya – egy fegyvertörténeti furcsaság

 

Az orosz Szent Anna Rend története 1735. február 14-én kezdődött a német Schleswig-Holstein-Gottorp hercegségben. Károly Frigyes herceg felesége, Anna Petrovna – I. (Nagy) Péter lánya – tiszteletére hozta létre a Rendet. Amikor fia orosz trónörökössé (1742), majd III. Péter néven cárrá (1762) vált, a Rend orosz dinasztikus és állami kitüntetéssé alakult. Egyetlen fia – a későbbi I. Pál cár – apja halálával (1762) a Rend nagymesterévé lett, azonban anyja – II. (Nagy) Katalinként cárnő – hivatalosan nem engedélyezte fia számára, hogy önállóan adományozza a kitüntetést.

Pálnak mint orosz trónörökösnek lehetősége volt egy saját kis sereget fenntartania tetszése szerint – amely I. (Nagy) Péter óta volt szokás –, s az itt szolgáló tisztek részére egy önálló elismerési formát eszelt ki: a Szent Anna Rend akkori markolatkosarakon belül viselhető formáját, amit így a cárnő nem láthatott. Amikor 1797-ben végre trónra léphetett, hivatalosan is létrehozta a Rend addig csak két fokozata mellé a harmadikat – azonban ezúttal már a markolat látható részein viselve.

Fia, I. Sándor 1815-ben bevezette a IV. osztályt, amely ezúttal kimondottan a kardon viselt változatot jelentette, s a III. osztály vált a szokásos módon a mellre tűzendő típussá.

A Rend a XIX. században és a XX. század elején tovább élt, sőt az ilyen elismeréssel kitüntetett tisztek külön ehhez a Rendhez tartozó kardbojtokat is viselhettek.

A polgárháború (1917-1922) alatt a „fehér” tisztek számára továbbra is adományozható volt ez a fokozat, a szovjetek pedig erre a mintára 1920-ban létrehozták a Forradalmi Díszfegyver kategóriát, amit hasonló módon lehetett elnyerni, azonban a Szent Anna Rend helyett a Vörös Zászló Érdemrend jelvényével látták el.

A polgárháború végével és a Szovjetunió kikiáltásával (1922) a Szent Anna Rend és annak mindegyik osztálya hivatalosan megszűnt. A Rendet a Romanov leszármazók a mai napig adományozzák, bár az egyes családi ágak között legitimációs viták folynak ezzel kapcsolatban.

2018.12.13.