menu in

Adatbázisok

Magyar ezredek az első világháborúban

Az első világháborúhoz kapcsolódóan 60 000 oldal terjedelemben tartalmaz szabadon hozzáférhető, teljes szövegben kereshető dokumentumokat, alakulattörténeteket, névkönyveket, összefoglaló munkákat. A tematikus oldal mintegy 2500 múzeumi műtárgy és fotóalbum megjelenítésével teszi színesebbé a kutatást.

Könyvtári Katalógus

 A könyvtár online katalógusának rekordjai távolról elérhetőek. A hadtörténelmi, hadtudományi szakkönyvek mellet a katalógus folyóiratcikkek, tanulmányok feldolgozását is tartalmazza, melyek száma folyamatosan nő.

Rangsorolás/sematizmus gyűjtemény

A „Magyar királyi honvédség és csendőrség névkönyvei” a hivatásos tisztikar adatait tartalmazó névgyűjtemények – eredeti terminus szerint németül: Schematismus. Megtalálható bennük az aktuális év hivatásos állományú katonáinak és csendőreinek alapvető adatai: születési idő, szolgálatba lépési idő, kitüntetések, sorolási év. Ezek az adattárak kisebb-nagyobb megszakításokkal átfogják a modernkori magyar történelem meghatározó évtizedeit, de korábbi századok névsorai is megtalálhatók a gyűjteményben. A XVIII. századtól 1944-ig terjedő kötetek nélkülözhetetlen alapjai a tudományos kutatásnak mind a hadtörténelem, mind a családtörténet terén. A kötetek digitalizálása folyamatos.