menu in

magyarezredek.hu

A magyarezredek.hu oldal az Osztrák-Magyar Monarchián belüli Magyar Királyság területéről felállított alakulatok információs portálja.

 

Térképes nézet:

A korabeli hadkiegészítési rendszer alapjaira illesztett térképes megjelenítés lehetővé teszi a magyarországi közös felállítású, és magyar királyi honvéd ezredek diszlokáció szerinti megjelenítését. A részletesebb áttekintést a gyalogság, lovasság, tüzérség, valamint a műszaki csapatok közötti váltás biztosítja. A hadtestekre, illetve honvédkerületekre osztott rendszeren belül további részletesebb információk jeleníthetők meg a területen elhelyezkedő hadosztályokról, illetve ezredekről.

Megjegyzés:

A megjelenítés az 1914-es év békehadrendjének állapotát rögzíti, mivel 1913-tól már gyakorlatilag megegyezett a közös hadtestek és a honvédkerületek kiegészítési területe. A későbbi, háborús időszak átszervezéseinek megjelenítése pedig használhatóság rovására vált volna.

 

Digitális dokumentumtár:

Portálunk a magyarországi alakulatokról megjelent világháborús összefoglalásokat, fegyvernem történeteket,  vitézi tettek gyűjteményeit dolgozza fel, a Hadtörténeti Könyvtár, valamint a Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteményének kollekciójára alapozva. Gyűjteményeink sajnos nem teljes körűek, ugyanakkor a széles körű gyarapításnak köszönhetően a vonatkozó kiadványok közel 95%-a megtalálható bennük. Ebből a merítésből készültek a portálunkon kereshetővé tett digitalizált tartalmak. A kiadványokhoz eljuthatunk a főmenüből, vagy a keresett ezred térképen keresztül elérhető adatlapjáról – amennyiben van az alakulathoz kapcsolható dokumentum.

Az egyes könyvek a webböngésző új lapján megnyíló megjelenítőben válnak olvashatóvá, lapozhatóvá.

 

Adatbázis:

A digitalizált kiadványokban a kutatónak lehetősége van egyszerű, vagy összetett kereséssel fellelni a konkrét információt.

Az összetett keresés során a választható mezőkből különböző szűrőket kapcsolhatunk a találatok szűkítésére.

Az egyszerű kereső a teljes szövegben keres a megadott kifejezésre.

Jellemző az egyes személyekre vonatkozó információk keresése, így a találatok pontosságát különböző metaadatok segítik: pl. arcképcsarnokban, vagy vitézi tettek leírása közt van meg a keresett név.

 

Portálunk működését a II. honvédkerület (cs. és kir. VII. hadtest) alakulatainak anyagával kezdi meg.

A projekt megvalósítása során honvédkerületenként folyamatosan kerülnek feldolgozásra és feltöltésre a digitalizált tartalmak, hogy az első világháború befejezésének 100. évfordulójára, 2018-ra a Magyar Királyság területén felállított alakulatokról megjelent minden kiadványt hozzáférhetővé tegyünk a kutatók, érdeklődők számára.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Gazdasági és Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Osztály